Sila Klik LIKE

Apa Ertinya Saya Menganut Agama Islam


Buku karangan Fathi Yakan ini amat menarik untuk dibaca, khususnya bagi mereka yang sedang mencari hala tuju hidup dan jalan perjuangan. Telah ramai manusia yang lahir dan hidup dengan mengaku mereka itu Islam tanpa memahami tuntutan dua kalimah syahadah yang mereka ucapkan setiap hari dalam solat mereka.
Justeru itu, saya menyarankan agar saudara-saudara dapat menghayati buku ini.


Mukadimah


Bahagian Pertama:
Mukadimah Bahagian Pertama
Bab 1: Saya Mestilah Muslim Di Sudut Akidah
Bab 2: Saya Mestilah Muslim Di Sudut Ibadah
Bab 3: Saya Mestilah Muslim Dari Sudut Aqidah
Bab 4: Saya Mestilah Bersifat Seorang Muslim Terhadap Keluarga Saya
Bab 5: Saya Mestilah Dapat Menguasai Diri
Bab 6: Saya Wajib Meyakini Bahawa Masa Depan Adalah Untuk Islam

Bahagian Kedua:
Mukadimah Bahagian Kedua
Bab 1: Saya Mesti Hidup Untuk Islam
Bab 2: Saya Mesti Meyakini Bahawa Beramal Untuk Islam Adalah Wajib
Bab 3: Peranan, Ciri-ciri dan Persediaan Harakah Islamiah
Bab 4: Saya Mestilah Memahami Cara-cara Beramal Dalam Islam
Bab 5: Saya Mesti Memahami Sejauh Manakah
Bab 6: Saya Mesti Memahami Tentang Pemusatan Amal Islami
Bab 7: Saya Mesti Memahami Syarat-syarat Baiah dan Keanggotaan

APA ERTINYA SAYA MENGANUT ISLAM

No comments:

Post a Comment